كف و سقف سنگ آهن در سال ۲۰۱۷

بازگشت
22 تیر 1396 - ساعت 16:52:23
بازار سنگ آهن جهاني و متعاقب آن بازار داخلي سنگ آهن اين روزها با مسائل ريز و درشتي دست و پنجه نرم مي کند که از موانع اصلي افزايش قيمت سنگ آهن در کشور تا دپوي سنگ آهن در بنادر چين به عنوان عامل تاثير گذار جهاني همگي روي قيمت سنگ آهن اثرگذار هستند.در اين رابطه مانع اصلي افزايش قيمت سنگ آهن ايران که از قبل وجود داشته و دارد را بايد در صادرات سنگ آهن از هندوستان جست وجو کرد؛ سنگ آهن از هندوستان با عيار 58 درصد صادر مي شود و باعث شده سنگ آهن هاي با عيار زير 58 درصد ايران با مشکل صادرات مواجه شوند.
كف و سقف سنگ آهن در سال 2017
به گزارش ماین نیوز، کيوان جعفري طهراني، رئيس امور بين الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران در اين رابطه گفت: اتفاقي که در ارتباط با بارندگي هاي شديد هند (در بازه زماني اول ژوئن تا اواخر آگوست) رخ مي دهد اين است که بارگيري و صادرات سنگ آهن کاهش پيدا مي کند، اين موضوع يکي ديگر از عواملي بود که باعث شده قيمت سنگ آهن با افزايش روبه رو شود، به اين دليل که صادرات سنگ آهن تا ميزان روزي 2 ميليون تن هم مي رسيد، هرچند که اين عدد رقم زياد بالايي نبود ولي از نظر رواني تاثير گذار بود (حداقل براي عيارهاي زير 58 درصد) و باعث افزايش قيمت سنگ آهن مي شد. اين در حالي است که هنوز دپوي سنگ آهن در بنادر چين عدد بالايي است و اين موضوع بر بازار فشار وارد مي کند.

پيش بيني کف و سقف قيمتي بازار سنگ آهن
طهراني براي تشريح وضعيت قيمت کنوني سنگ آهن به تجربه و مرور قيمت هاي قديمي اشاره کرد و گفت: قيمت سنگ آهن در آخرين باري که کاهش پيدا کرد از رقم 50 دلار بيشتر کاهش نيافت و به کف 53 دلار رسيد.در حال حاضر قيمت سنگ آهن در رقم 64 دلار قرار دارد، با احتساب اين موارد، کف قيمتي رقم 53 دلار است که از آن پايين تر هم نيامده و سقف قيمتي هم 67 دلار پيش بيني مي شود.رئيس امور بين الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران درخصوص اينکه چرا در ماه گذشته ميلادي قيمت «شمش فولاد» افزايش پيدا کرد ولي قيمت «سنگ آهن» افزايش متناسبي پيدا نکرده بر اين باور است که دپوي سنگ آهن در بنادر چين از ميزان 140 ميليون تن تجاوز پيدا کرده و اين موضوع مانع افزايش قيمت سنگ آهن مي شد، به صورتي که مي توان گفت رابطه سنگ آهن و فولاد در آن مقطع زماني قطع شد. طهراني معتقد به دامن زدن به افزايش قيمت از سوي تجار سنگ آهن در خاور دور است، وي در اين رابطه مي گويد: تجار سنگ آهني که در خاور دور و عمدتا در چين، هنگ کنگ و سنگاپور هستند، به اين افزايش قيمت دامن زده اند، در اين رابطه شاهديم که قيمت سنگ آهن بين 62 تا 65 دلار در حال بازي است و به صورتي نشان داده که از 65 دلار نمي تواند بالاتر برود و فعلا هم از 60 دلار پايين تر نمي رود، ولي نکته اي که نبايد فراموش کرد اين است که اين افزايش قيمت، تاثير ملموسي روي بازار صادرات ايران، غير از صادرات کنسانتره که تا حدودي از اين روند تاثير گرفته نداشته است.

قراضه داخلي در چين
طهراني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه احتمال افزايش ذخاير قراضه داخلي در چين و جايگزيني آن به جاي سنگ آهن در توليد فولاد وجود دارد و اين موضوع تا چه اندازه مي تواند عملي باشد، بر اين باور است: موضوع افزايش ذخاير قراضه در چين مساله جديدي نيست، چين از 2 سال قبل اعلام کرده که از سال 2018 نياز واردات سنگ آهنش کاهش پيدا خواهد کرد و اين کاهش از 2018 شروع خواهد شد و به سال 2025 مي رسد که در اين سال، چين 75 درصد از نياز به توليد فولاد خود را از آهن قراضه تامين خواهد کرد. در اين رابطه اگر سال 2018 را به عنوان سال مبدا در نظر بگيريم با در نظر گرفتن اين موضوع که درصدي که آهن قراضه در توليد فولاد چين دارد به ميزان 10 تا 15 درصد است، در سال 2018، هر ساله به ميزان 10 درصد اين نسبت افزايش پيدا خواهد کرد؛ به اين معنا که در سال 2025، 75 درصد از توليد فولاد با استفاده از آهن قراضه خواهد بود.
طهراني با اشاره به موضوع حمل و نقل سنگ آهن و چشم انداز اين حمل و نقل مي گويد: يکي از مسائلي که مطرح شده اين است که اوج قيمت حمل دريايي در سال 2018 است. از طرفي سنگ آهن کالايي است که بيشترين ميزان حمل فله اي در دنيا در ميان مواد معدني را دارد، در اين راستا گفته مي شود از اين سال به بعد هم به اين دليل که هر ساله مقدار حجم و تناژ حمل مواد معدني به چين که بزرگترين بازار مصرف است کم مي شود، قيمت حمل دريايي هم به آن ميزان کم مي شود، به اين دليل که تعدادي از کشتي هايي که در بازار هستند بيکار مي مانند و مجبورند قيمت هاي پايين تري را پيشنهاد دهند.
رئيس امور بين الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران در اين راستا با اشاره به خشنودي چين از اين مقوله مي گويد: چين، خود را آماده کرده و از اين بابت هم خشنود است، يکي از مسائلي که موجب اين قضيه شده اين است که در دوره رياست جمهوري «هو جينتائو» عمر سازه هاي فلزي کاهش پيدا کرد، به اين معنا که بعد از 7 سال اقدام به تخريب سازه هاي فلزي مي کردند.
در دوره «شي جين پينگ» که در حال حاضر در آخرين سال رياست جمهوري اش به سر مي برد، در دو تا سه سال ابتداي رياست جمهوري اش قانون حاکم در دوره رياست جمهوري قبلي را برگرداند و ميزان زماني که بعد از آن سازه هاي فلزي را بايد تخريب مي کردند از 7 به 10 سال افزايش يافت. با اين تصميم توليد آهن قراضه کاهش پيدا کرد ولي شاهديم در يک سال اخير اين قانون مجددا به دوران رياست جمهوري هو جينتائو بازگشته است.
طهراني در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تعطيلي کوره هاي القايي در چين که قراضه مصرف مي کنند يکي از موضوعات ديگري است که مي تواند تقاضاي قراضه را کاهش دهد، مي گويد: چين با توجه به اينکه تمامي صنايعش کوره بلند است و 90 درصد فولاد خود را از کوره بلند توليد مي کند، کاهش کوره القايي در اين رابطه بي تاثير نيست ولي با توجه به اينکه اين کشور برنامه دارد که توليدات از طريق کوره بلندش را تا حد امکان کاهش دهد و توليد از طريق الکتريکي را جايگزين کند فعلا نمي توان به آن استناد کرد. از طرفي اين روند، زمان بر خواهد بود و فعلا ميسر نيست. وي در ادامه با اشاره به برنامه ريزي هاي توسعه اي در چين مي گويد: زماني که کشوري برنامه هاي توسعه اي زيادي دارد، اين برنامه ها هر سال و هر ماه بازنگري مي شود و مانند ايران عمل نمي کنند به طوري که تخمين زده شده که تا افق 1404 به توليد 55 ميليون تن فولاد دست پيدا کنيم اما هنوز دست اندازها برطرف نشده اند. خيلي از معادن بخش خصوصي در حال حاضر به دليل اينکه قيمت سنگ آهن پايين است، تعطيل شده اند، عملا صادرات هماتيت ايران تقريبا با 90 درصد کاهش به 10 درصد رسيده، به اين دليل که مشتري اش محدود شده، رقيب قدرتمندي مانند هندوستان وجود دارد، در اين راستا وضعيت بازار مناسب نيست و بهترين راه حل براي اينکه بتوانيم خودمان را با اين شرايط تطبيق دهيم اين است که فولادکاران به جاي صادرات بايد راهکاري را پيدا کنند که سنگ آهن بخش خصوصي را خريداري کنند، به اين معنا که تنها از معادن دولتي خريد نکنند.
در اين راستا توقعات فولادسازان داخلي بالا است، با توجه به سنگ آهن نسبتا خوب و پرعياري که از معادن دولتي و نيمه دولتي خريداري مي کنند خريد سنگ آهن از معادن خصوصي را به راحتي نمي پذيرند. در اين رابطه براي اينکه بتوانيم حرکت پويايي براي باز شدن معادن داشته باشيم و حتي سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن سنگ آهن داخل کشور را به عمل بياوريم، اين است که فولادسازان نسبت به خريد سنگ آهن از معادن خصوصي بيشتر از قبل توجه کنند.
منبع خبر : ماین نیوز